Voorwaarden Mind-Walk trainingen

  • Door deelname verklaar je geheel op eigen verantwoording de Mind-Walk training, cursus workshop, clinic van Zen by Nature te ontvangen.
  • Je stemt ermee in dat de trainingsopbouw, trainingsoefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden met derden of op social media. Behalve met je eigen trainingsgroep.
  • De Mind-Walk cursus omvat 5, 8 of 10 trainingen met respectievelijk 5, 8 of 10 thema’s. Ook deze thema’s worden niet met derden gedeeld.
  • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Zen by Nature bewaard zullen worden. De persoonsgegevens zullen alleen voor eigen gebruik worden bewaard.
  • Zen by Nature behoudt zich het recht voor een Mind-Walk training/workshop/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers.
  • Deelname aan de Mind-Walk cursus/training/workshop/clinic geschiedt geheel op eigen risico. Zen by Nature is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
  • Zen by Nature is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Zen by Nature georganiseerde activiteiten.
  • Indien er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of een andere oorzaak waardoor je twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts.
  • Zen by Nature behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Mind-Walk cursus/workshop/clinic of training.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close